பா’ரதத்தில்’ சிக்கிய சிறுமிகள்

(Mohamed Nizous) காஷ்மீரின் காடுகளில் குஜராத்தின் குன்றுகளில் அரங்கேறிய அராஜகம் உள்ள சிறுமிகளின் உள்ளதைத் தாக்கியதால்.. இந்திய சனத்தொகையை எழுது என்றால் 120 'கேடிகள்' என்று இனி வரும் சிறுமிகள் எழுதக் கூடும் இந்திய நாணயம் என்ன என்று கேட்டால் இது 'நாணயம்' இல்லா இரக்கமற்ற தேசம் என இனிப் பதில் வரலாம் ஆகஸ்ட் 15 பற்றி அவர்களிடம் கேட்டால் கொதிக்கும்...

ஆஷிபா

(Mohamed Nizous) அன்புணர்வு இல்லாத ஆர் எஸ் எஸ் அயோக்கியன்கள் வன்புணர்வு செய்து வளர்கின்ற பூவின் வாழ்க்கையை முடித்து விட்டான்கள் தாய்க்குப் பிறக்காது நாய்க்குப் பிறந்தவன்களால்தான் இப்படி ஒரு அராஜகத்தை இரக்கமின்றி செய்ய முடியும் பட்டாம் பூச்சி பிடிக்கும் பாலர் வயதுப் பிள்ளையை எட்டு நாளாய் வன்புணர்ந்த இரக்கமில்லா காட்டேரிகளை சுட்டுத் தள்ள...

ஓசோனில் ஓட்டை

(Mohamed Nizous) ஆகாயம் அதன் நெஞ்சில் ஓர் ஆறாக் காயம் இந்தக் காயம் பகையால் வந்ததல்ல புகையால் வந்தது. காயம் காய்ந்து ஆறிப் போக வேண்டும் தவறினால் இந்தப் பூமி தேய்ந்து நாறிப் போகும் காயத்துக்கு கட்டுப் போட வேண்டியவர்களே காபனை சுட்டுப் போடுவதால் வெங்காய அளவில் இருந்த விஞ்ஞானக் காயம் பெருங் காயமாகி பிரச்சினை தருகிறது. உண்ணும் பெருங்காயம் உடலின் வலி நீக்கும். விண்ணின் பெரும்...

இரண்டு பொம்மைகள் செய்தான்

(முகம்மது நிஸவ்ஸ்) இலங்கையை இரண்டு கட்சிகள் மாறி ஆட்சிகள் செய்யும்-அவை இரண்டும் உள்ளால் நாட்டை சுரண்டி ஆட்டையைப் போடும் இது நாம் கண்ட உண்மை இது நடக்கின்ற கொடுமை பொய்கள் என்ன போஸ்டர்கள் என்ன நீலம் என்ன பச்சை என்ன ஊழல்கள் செய்யும் போது எல்லாமும்...

ஓ எல் றிஷல்ட்ஸ்

Mohamed Nizous பெறுபேறு வருவதெல்லாம் இறைவன் விதியின் படி மனதில் திடுக்கம் என்ன? எதுவும் நன்மை தரும். நைன் ஏ என்பது எல்லாம் நான்கு நாளைக்குக் கதைப்பார் மகன் ஏ மனது உடைந்தால் மரணம் வரை தாக்கிடும் கவனம் பெரிசாய் ரிஷல்ட்ஸ் பெற்ற பல பேர் பின்னாளில்...

இஸ்லாமிய அடையாளம்

Mohamed Nizous ஜுப்பா போடாதே தப்பாக நடப்பதென்றால், தலையை மறைக்காதே பிழையாக ஓட்டும் போது, துருக்கித் தொப்பி வேண்டாம் குறுக்கால பூரும் வேளை, முஸ்லிம் ஐடி தவிர் முக நூலில் 'அது' போட, பாத்திமா என்று சொல்லாதே பாட்டுக் கேட்டு கோல் எடுத்து, தாடியை எடுத்து விடு காடைத் தனம்...

கவி எழுது (உலகக் கவிதை தினம்)

Mohamed Nizous அலுத்துப் போன 'அவளின்' வருணனைகள் புளித்துப் போன புகழும் பாடல்கள், இவற்றை எழுதுவதை இடையில் நிறுத்தி எவற்றை எழுதினால் இந்த சமூகத்தின் கோடியில் ஒன்றேனும் கொஞ்சம் விழிக்குமோ தேடி அதை எழுது திருந்தனும் பழுது. எழுத்தின் அழுத்தம் இறைவனை நினைவூட்ட கொழுத்துப் போன குற்றங்களை விமர்சி. இழித்துப் பேசும் இனவாதிக்கெதிராய் பழித்துப் பேசும் பகைவருக்கெதிராய் விழித்து எழுது விமர்சனம் தாங்கு. தெருக்களில் காணும் தீயவை...

அங்கே பார் பார் Bar

Mohamed Nizous அங்கே பார் பார் Bar எங்கடவனும் குடிக்கான் பார் இவனைப் போல் எருமைகளால் இனத்துக்கே கேவலம் பார். சனத்துக்கும் கஷ்டம் பார். -அத்திக்காய் காய் காய் மூதேவிகள் சில பேர்கள் மூக்குமுட்டக் குடிப்பார் பார். போதையிலே செய்கின்ற பொறுக்கித்தன விளைவைப் பார். குடிவெறியால் செய்பவற்றை இனவெறியாய் பார்ப்பார்...

யுத்தம் இல்லாப் பூமி கேட்டேன்

(நிஷவ்ஸ்) வதந்தி பரப்பா வட்ஸ் அப் கேட்டேன். பீதி கிளப்பா பேஷ்புக் கேட்டேன். சுதந்திரமாக கடை செய்யக் கேட்டேன். சுருட்டும் கொள்ளையர் சுடுபடக் கேட்டேன். காடையன் கூட்டம் கைதாகக் கேட்டேன். மூடன்கள் காவாலி முடியக் கேட்டேன். ஊமை இல்லாப் 'பெரியவர்' கேட்டேன். உள்ளால் குத்தா...

அந்தக் கிணறு

(Mohamed Nizous) பிள்ளைப் பருவத்துப் பெருங் கிணறும் திலாந்தும் உள்ளத்தின் நினைவுகளில் ஊற்றெடுக்கும் அடிக்கடி. அந்தப் பெருங் கிணறு ஆழமாய் அகலமாய் கமுக மரம் அருகில் கனகாலம் இருந்தது. இடுப்பு உயரம் வரை எழுப்பிய வட்டச் சுவர். ஐபோண் பெட்டி அளவில் அதில் ஒரு இடைவெளி சவர்க்காரம் வைத்தால் சரியாமல் இருக்கும். ஆர்ட்டிலறி குழல்...

Hot News