காத்தான்குடி டெலிகொம் வீதிக்கு காபட் இடும் பணிகள் இன்று ஆரம்பம்

0
800

காத்தான்குடி டெலிகொம் வீதிக்கு காபட் இடும் பணிகள் இன்று (10) ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

இராஜாங்க அமைச்சர் கலாநிதி எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லாஹ் காபட் இடும் பணிகளை ஆரம்பித்து வைத்தார்.

WhatsApp Image 2018-08-10 at 19.09.44 WhatsApp Image 2018-08-10 at 19.09.45 WhatsApp Image 2018-08-10 at 19.09.46 WhatsApp Image 2018-08-10 at 19.09.47 (1) WhatsApp Image 2018-08-10 at 19.09.47

LEAVE A REPLY