32 முஸ்லீம் பாடசாலைகளுக்கு அதிபா் பதவிக்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது

0
496

(Ashraff.A. Samad)

நாடு முழுவதிலுமுள்ள தேசிய பாடசாலைகளுக்கு 353 அதிபா் பதவிக்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ள அதில் 32 முஸ்லீம் பாடசாலைகள் பின்வருமாறு!

For the post of Principal for National Schools – calling application today(20th) News papers Totally 353 vacancy exist island wide schools, out of 32 Muslim National School also Vacancy exist Qualification. Sri Lanka Education Administrative Service Gr I , II, III, or Principal Gr I ,II III can apply .

Muslim National School Vacancy for the post of Principal

 1. Colombo Muslim Ladies College,
 2. Colombo Hameed Al Hussainiya
 3. Aluthgama Muslim Ladies College
 4. Beruwela Al Humaisara
 5. Murthagamulla Al Mannar Muslim Central Vidyalaya
 6. Kandy Zahira Vidyalya
 7. Kandy Badudeen girls School
 8. Mathala Zahira College
 9. Ukuwella Ajmir Muslim Maha vid.
 10. Kothmale Al Mihaj Nationla sch.
 11. Weligama Arafa Vidiy.
 12. Gindthodda Zahira Vid
 13. Hambanthodda Zahira Vid.
 14. Mannnar Al Ashar Vid
 15. Mannar Muzally Vid
 16. Kinniya Al Aksa Vid.
 17. Eravur Aligar Cenral College
 18. Valichenai Al Noor Vid
 19. Oddamavadi Cental College
 20. Kathankudy Meer Balika
 21. Kathankudy Central College
 22. Akraipattu Central College
 23. Kalmunai Zahira College
 24. Ninthavur Al-Ashraq College
 25. Sammanthurai Central College
 26. Addalichnai Central College
 27. Kekunugella Musllim Vid
 28. Parakatheniya Muslim central College
 29. Puttalm Central College
 30. Anurahapura Zahira College
 31. Badulla Kurthalava Muslim Vid.
 32. Mavanalla Zahira College

LEAVE A REPLY