மட்டு .மாநகர முதல்வர் தலைமையிலான முதலாவது அமர்வு இன்று

0
198

மட்டக்களப்பு மாநகரசபையின் 02வது மற்றும் மாநகர முதல்வர் தலைமையிலான முதலாவது அமர்வு இன்று காலை 9 மணிக்கு மாநகர முதல்வர் தியாகராஜா சரவணபவான் தலைமையில் இடம்பெற்றது.

இச்சபை அமர்வில் மாநகர சபை உறுப்பினர்கள், மாநகர சபை ஆணையாளர், உதவி ஆணையாளர், மாநகர சபைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.

இந்மத அமர்வில் சபையின் மாதாந்த அமர்விற்கான திகதிகள் திர்மானிக்கப்பட்டதுடன், நிலையியற்குழு மற்றும் விசேட குழுக்களுக்கான பிரதிநிதிகளும் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.

ஒவ்வொரு மாதமும் இறுதி வியாழக்கிழமைகளில் சபை அமர்வினை நடத்துவதாக சபையினால் ஏகமனதாகத் திர்மானிக்கப்பட்டு அதற்கான திகதிகளும் நிர்ணயிக்கப்பட்டன.

பின்னர் மாநகர சபைச் சட்டத்தின் பிரகாரமுள்ள 04 நிலையியற் குழுக்களுக்கான பிரதிநிதிகள் தீர்மானிக்கப்பட்டதுடன், மாநகர முதல்வரின் அதிகாரத்திற்குட்பட்ட வகையில் முதல்வரால் மேலதிகமாக 04 விசேட குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு அதற்கான பிரதிநிதிகளும் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.

அதன்படி நிலையியற் குழுக்களான நிதிக் குழுவிற்கு மாநகர முதல்வர் மற்றும் பிரதி முதல்வர் உட்பட 05 உறுப்பினர்களும், சுகாதாரம் தொடர்பான குழுவிற்கு 06 உறுப்பினர்களும், வேலைகள் மற்றும் அபிவிருத்தி செயற்பாடுகள் தொடர்பான குழுவிற்கு 06 உறுப்பினர்களும், நூலகம் மற்றும் மக்கள் பயன்பாடு தொடர்பான குழுவிற்கு 06 உறுப்பினர்களும் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.

முதல்வரினால் உருவாக்கப்பட்ட விசேட குழுக்களான காணி மற்றும் மாநகரசபைச் சொத்துக்கள் தொடர்பிலான குழுவிற்கு 06 உறுப்பினர்களும், கலை கலாச்சாரம் தொடர்பான குழுவிற்கு 06 உறுப்பினர்களும், விளையாட்டு மற்றும் சிறுவர் களியாட்டம் தொடர்பான குழுவிற்கு 08 உறுப்பினர்களும், அனர்த்த முகாமைத்துவம் மற்றும் அனர்த்த முன்னாயத்தம் தொடர்பான குழுவிற்கு 08 உறுப்பினர்களும் சபையில் தெரிவு செய்யப்பட்டு நியமிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

(news.lk)

LEAVE A REPLY