பாடசாலை மாணவர்களுக்கான போஷாக்கு வேலைத்திட்டம்

0
132

பாடசாலை மாணவர்களுக்கான போஷாக்கு வேலைத்திட்டம் விஸ்தரிக்கப்படுகிறது.

மேலும் ஆயிரம் பாடசாலைகளை உள்ளடக்கும் வகையில் வேலைத்திட்டம் விஸ்தரிக்கப்படவுள்ளது. இதன்கீழ் சுமார் எண்ணாயிரம் பாடசாலைகளைச் சேர்ந்த 12 இலட்சம் மாணவர்களுக்கு இலவசமாக மதியபோசனம் வழங்கப்படும் என கல்வியமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

இதற்காக வடக்கு, கிழக்கில் 100 மாணவர்களை விட குறைந்த எண்ணிக்கையிலான மாணவர்களுடன் இயங்கும் பாடசாலைகள் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தொகை 630 கோடி ரூபாவாகும்.

பாடசாலை மாணவர்கள் மத்தியிலான போஷாக்கு பிரச்சனைகளை குறைத்து மாணவர்களின் வருகையை அதிகரிக்க வழிவகுப்பதும் சிறந்த உணவு சுகாதார பழக்க வழக்கங்களை ஊக்குவித்து ஆரோக்கியமான சந்ததியை உருவாக்குவதும் இத்திட்டத்தின் நோக்கங்களாகும்.

LEAVE A REPLY