அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் பகிரங்கப் போட்டிப் பரீட்சைப் பெறுபேறு வெளியீடு

0
275

அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் பகிரங்கப் போட்டிப் பரீட்சைப் பெறுபேறு இணையத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக அரச நிருவாக மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

இந்தப் பரீட்சை தொடர்பான பெறுபேறு சில வாரங்களுக்கு முன்னர் வெளியிடப்பட்டிருந்தன. பரீட்சைக்கு தோற்றியவர்களில் இருந்து 6 ஆயிரம் பேர் சேவையில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட இருப்பதாக இணைந்த சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் திருமதி ஏ.வி.கமகே தெரிவித்துள்ளார்.

நேர்முகப் பரீட்சை இவ்வாரம் இடம்பெறும்.

(news.lk)

LEAVE A REPLY