மர்ஹூம் அஷ்ரப் எந்த நோக்கத்துக்காக தனிக்கட்சி ஆரம்பித்தாரோ அந்த நோக்கம் கொஞ்சம்கொஞ்சமாக குழி தோண்டிப் புதைக்கப்பட்டு வருகிறது.

0
354

 

மர்ஹூம் அஷ்ரப் எந்த நோக்கத்துக்காக தனிக்கட்சி ஆரம்பித்தாரோ அந்த நோக்கம் கொஞ்சம்கொஞ்சமாக குழி தோண்டிப் புதைக்கப்பட்டு வருகிறது. எனவேதான், நாம் புதிய கட்சியை ஆரம்பித்து சமூக நலனை முன்னிறுத்தி பயணிக்கின்றோம்.

மருதமுனையில் அமைச்சர் ரிஷாட்!

LEAVE A REPLY