மீராவோடை அல்-ஹிதாயாவின் பழைய மாணவன் SLEAS பரீட்சையில் சித்தி

0
183

-மீராவோடை ஸில்மி-

unnamedமீராவோடை அல்-ஹிதாயாவின் பழைய மாணவர் A.ரஹீம் (நளீமி) SLEAS தரம் iii இற்கான போட்டிப்பரீட்சையில் சித்தியடைந்துள்ளார்.

அத்துடன், ஓட்டமாவடியைச் சேர்ந்த தாஜுன்னிஷா ஜிப்ரி என்பவரும் இப்பரீட்சையில் சித்தியடைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. இவர்களது கல்விப்பயணம் மென்மேலும் தொடர பிரார்த்திப்போம்.

LEAVE A REPLY