அரிசிமலையின் முழு பிரச்சினைக்கும் காரணமானவர் இவர்தான்

0
68

(அஹமட் இர்ஷாத்)

அரிசிமலையின் முழு பிரச்சினைக்கும் காரணமானவர் இவர்தான்.

அரிசிமலை பௌத்த பிக்கு பணாமுற திலக வன்ச

Panamura thilaka Thero

தொடர்புடைய செய்தி:

புல்மோட்டை அரிசிமலை பௌத்த பிக்குவின் அட்டகாசம்: மாகாண சபை உறுப்பினர் அன்வரின் பார்வைக்கு

LEAVE A REPLY