உலகின் No.1 பாஸ்போர்ட் எது தெரியுமா?

0
255

passஉலகின் அதிசக்தி வாய்ந்த பாஸ்போர்ட்/கடவுச்சீட்டு என்ற பெருமையை ஜேர்மனி கடவுச்சீட்டு பெறுகிறது. இதைப் பயன்படுத்தி 177 நாடுகளுக்கு வீசா இல்லாமல் சென்றுவரலாம்.

இரண்டாம் இடத்தில் சுவீடனும் (176 நாடுகள்) மூன்றாம் இடத்தில் பின்லாந்து, பிரான்ஸ், இத்தாலி, ஸ்பெயின், இங்கிலாந்தும் (175 நாடுகள்) 4வது இடத்தில் பெல்ஜியம், டென்மார்க், நெதர்லாந்து, அமெரிக்காவும் (174 நாடுகள்) உள்ளன. நியூசிலாந்து கடவுச்சீட்டு 7 வது இடத்திலும்(171 நாடுகள்) ஆஸ்திரேலியக் கடவுச்சீட்டு 8 வது இடத்திலும் (169 நாடுகள்) காணப்படுகின்றன. ஏனைய அனைத்து நாடுகளினதும் விபரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

1. Germany – 177

2. Sweden – 176

3. Finland, France, Italy, Spain, UK – 175

4. Belgium, Denmark, Netherlands, US – 174

5. Austria, Japan, Singapore – 173

6. Canada, Ireland, Luxembourg, Norway, Portugal, South Korea, Switzerland – 172

7. Greece, New Zealand – 171

8. Australia – 169

9. Malta – 168

10. Czech Republic, Hungary, Iceland – 167

11. Slovakia – 165

12. Liechtenstein, Malaysia, Slovenia – 164

13. Latvia – 163

14. Estonia, Lithuania – 162

15. Poland – 161

16. Monaco – 160

17. Cyprus – 159

18. San Marino – 156

19. Chile – 155

20. Hong Kong – 154

21. Brazil, Bulgaria, Romania – 153

22. Andorra, Argentina – 152

23. Brunei Darussalam – 151

24. Croatia – 149

25. Israel – 147

26. Barbados – 141

27. Bahamas – 140

28. Mexico – 139

29. Taiwan, Uruguay – 137

30. Antigua and Barbuda, Vatican City – 134

31. Seychelles – 133

32. St. Kitts and Nevis, Venezuela – 132

33. Costa Rica – 131

34. Trinidad and Tobago – 130

35. Mauritius – 128

36. Panama – 127

37. Paraguay, St Lucia, St Vincent and the Grenadines – 125

38. United Arab Emirates – 122

39. Grenada – 121

40. Macau – 120

41. Dominica, Honduras – 119

42. Guatemala – 116

43. El Salvador, Serbia – 115

44. Samoa – 112

45. Macedonia – 111

46. Nicaragua, Tonga, Vanuatu – 110

47. Montenegro – 107

48. Russia – 105

49. Palau – 104

50. Colombia – 10

51. Turkey – 102

52. Bosnia Herzegovina, Moldova – 101

53. Albania – 98

54. South Africa – 97

55. Belize – 94

56. Peru, Solomon Islands – 86

57. Guyana, Kuwait, Timor-Leste, Tuvalu – 82

58. Ecuador, Fiji, Ukraine – 81

59. Maldives, Nauru – 80

60. Kiribati, Marshall Islands, Qatar – 79

61. Jamaica – 78

62. Papua New Guinea – 77

63. Micronesia – 75

64. Suriname – 74

65. Bahrain – 73

66. Bolivia, Botswana – 72

67. Oman, Thailand – 71

68. Namibia – 70

69. Lesotho, Saudi Arabia – 69

70. Kenya – 68

71. Belarus, Gambia, Georgia, Kazakhstan, Malawi, Swaziland – 67

72. Tanzania, Tunisia – 65

73. Ghana – 64

74. Zambia – 63

75. Azerbaijan – 62

76. Cape Verde, Philippines – 61

77. Uganda – 60

78. Benin, Cuba, Morocco, Zimbabwe – 59

79. Indonesia, Kyrgyzstan – 58

80. Armenia – 57

81. Burkina Faso, Ivory Coast, Mongolia – 56

82. Mauritania, Niger, Senegal, Togo – 55

83. Dominican Republic, Sao Tome, Principe – 54

84. Tajikistan – 53

85. India, Mali, Uzbekistan – 52

86. Bhutan, Guinea-Bissau, Mozambique, Sierra Leone – 51

87. Cambodia, China – 50

88. Chad, Egypt, Gabon, Turkmenistan – 49

89. Algeria, Central African Republic, Haiti, Madagascar, Rwanda – 48

90. Comoros, Jordan, Laos, Vietnam – 47

91. Guinea – 46

92. Angola, Cameroon, Equatorial Guinea, Nigeria – 45

93. Congo (Republic of), Djibouti – 44

94. Liberia – 43

95. Burundi, North Korea, Myanmar – 42

96. Bangladesh, Congo (Democratic Republic of), Lebanon, Sri Lanka – 39

97. Kosovo, South Sudan, Yemen – 38

98. Eritrea, Ethiopia, Iran, Nepal, Palestinian Territory, Sudan – 37

99. Libya – 36

100. Syria – 32

101. Somalia – 31

102. Iraq – 30

103. Pakistan – 29

104. Afghanistan – 25

LEAVE A REPLY