கல்குடாவில் விரைவில் ஆடைத் தொழிற்சாலை

0
132

(வாழைச்சேனை நிருபர்)

கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள் பிரதி அமைச்சர் அமீர் அலி முயற்சியினால் கல்குடாவில் அமைக்கப்படவிருக்கும் ஆடைத் தொழிற்சாலைக்கான மாதிரி ஆடைத் தொழிற்சாலையை பார்வையிட்டார்.

77fab340-be6a-4249-870d-b8dd488c0747

5530bfc2-bae0-4f09-84e9-f13e29c988bc

e8c3d611-2fc6-48ca-b227-8335f450e311

e535b86f-65d1-4a41-8f6b-a7b3227b38a8

LEAVE A REPLY