மதீனா மஸ்ஜித் அல் நபவி பள்ளிவாயலில் 112 வருடமாக பாவனை செய்த மின் விளக்கு.

0
422

குறிப்பிட்ட இந்த மின் விளக்கு ஹிஜ்ரி 1325 இல் மதீனாவில் அமைந்துள்ள புனித  மஸ்ஜிதுல் நபவி பள்ளிவாயலில் 112 வருடத்திட்டுக்கு முன் நிறுவப்பட்டதாகும்.

AR-160619789 (1)

LEAVE A REPLY