அலி ஸாஹிர் மொளலானாவுக்கு மற்றுமொரு பதவி

0
184

(ஷபீக் ஹுஸைன்)

Ali Zahir Moulana wவியாபாரம் மற்றும் வனிகம் பற்றிய துறைசார் குழுக்களின் மேற்பார்வை தலைவராக சிரேஷ்ட அரசியல்வாதியும் மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான செய்யித் அலி ஸாஹிர் மொளலானா தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது துறைசார் மேற்பார்வை குழுக் கூட்டம் இன்று (8) பாராளுமன்ற குழு அறையில் பாராளுமன்ற செயலாளர் தம்மிக்க தஸநாயக்கவின் தலைமையில் நடைபெற்றபோதே பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செய்யித் அலி ஸாஹிர் மெளலானா வியாபாரம் மற்றும் வனிகம் பற்றிய துறைசார் குழுக்களின் மேற்பார்வை தலைவராக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார். பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அமைச்சர்கள், பிரதியமைச்சர்கள் உட்பட 20 பேர் கொண்ட மேற்பார்வை குழுவினரால் அலி ஸாஹிர் மெளலானா ஏக மனதாக தெரிவு செய்யப்பட்டார்.

இதன் கீழ் அமைச்சர் ரிஷாதின் தொழில் மற்றும் வர்த்தக துறை அமைச்சின் லங்கா சதோச, Department of Commerce, Department of Company Registrars, Ceylon Industrial Development Board, National Intellectual Property of Sri Lanka, Consumer Affairs Authority, Lanka Genaral Trending Company உட்பட சுமார் 15 நிறுவனங்கள் வியாபாரம் மற்றும் வனிகம் பற்றிய துறைசார் குழுக்களின் மேற்பார்வை தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான செய்யித் அலி ஸாஹிர் மொளலானாவின் மேற்பார்வையின் கீழ் இயங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமரின் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை உறுதிப்படுத்த இந்நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை பயனுள்ள வகையில் வினைத்திறனுடன் கையால பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மெளலானா, நிலையியல் கட்டலைச் சட்டம் 145இன் படி 20 பேர் கொண்ட குழுவினரால் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

LEAVE A REPLY