காத்தான்குடி கோட்டப் பாடசாலைகளுக்கு முதலமைச்சரினால் கணனி இயந்திரங்கள்

0
165

(விஷேட நிருபர்)

Naseer Hafisபின்வரும் காத்தான்குடி கோட்டப் பாடசாலைகளுக்கு கணனி இயந்திரங்கள் வழங்கப்படவுள்ளன

கிழக்குமாகாண முதலமைச்சர் அல்ஹாபிழ் நஸீர் அஹமட்டின் முயற்சியினால் இவ்வருட மாகாண நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பின்வரும் காத்தான்குடி கோட்டப் பாடசாலைகளுக்கு கணனி இயந்திரங்கள் வழங்கப்படவுள்ளன.

1. மட்/ம.ம/ பிர்தௌஸ் வித் 03 கணனிகள்

2. மட்/ம.ம/ ஜாமியுல் லாபிரீன் வித் 02 கணனிகள்

3. மட்/ம.ம/ ஒல்லிக்குளம் அல்-ஹம்ரா வித் 01 கணனி

4. மட்/ம.ம/ பாலமுனை அலிகார் வித் 02 கணனிகள்

5. மட்/ம.ம/ காங்கேயனோடை ஹிஸ்புல்லாஹ் வித் 03 கணனிகள்

6. மட்/ம.ம/ மஞ்சந்தொடுவாய் மொஹிடீன் வித் 01 கணனி

7. மட்/ம.ம/ கர்பலா அல்-மனார் வித் 01 கணனி

8. மட்/ம.ம/ மஞ்சந்தொடுவாய் ஹுசைனியா வித் 01 கணனி

9. மட்/ம.ம/ பதுரியா நகர் அல்-மினா வித் 01 கணனி

10. மட்/ம.ம/ பூநொச்சிமுனை இக்ரா வித் 03 கணனிகள்

11. மட்/ம.ம/ காங்கேயனோடை இக்ரா வித் 01 கணனி

12. மட்/ம.ம/ காங்கேயனோடை அல்-அக்ஸா மகா வித் 01 கணனி

13. மட்/ம.ம/ அல்-ஹசனாத் வித் 01 கணனி

14. மட்/ம.ம/ மஞ்சந்தொடுவாய் அமீரலி வித் 01 கணனி

LEAVE A REPLY