பகிடிவதைக்காக மாணவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கும் சட்ட திட்டங்கள் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றம்

0
123

Lakshman-Kiriellaபகிடிவதைக்காக மாணவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கும் சட்ட திட்டங்கள் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த சட்டம் மிகச் சரியாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என உயர் கல்வி அமைச்சர் லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த முறைப்பாடு அவசியம். பெரும்பாலான மாணவர்கள் இது குறித்து முறைப்பாடு செய்ய பின்வாங்குகின்றனர். இருப்பினும், சமகாலத்தில் முறைப்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன. இந்த முறைப்பாடுகளுக்கு சட்டம் சரியாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.

உலகில் எந்தவொரு நாட்டிலும் இதுபோன்ற இலவசக் கல்வி முறைமை கிடையாது. அதேபோன்று, உலகில் எந்தவொரு நாட்டிலும் இதுபோன்று மாணவர்களை பகிடிவதை செய்வதும் கிடையாது.

நாம் எமது வரலாற்றை அடிக்கடி மீட்டிப் பார்க்கின்றோம். எமது கலாச்சாரம், பாரம்பரியம் பற்றி பேசுகின்றோம். இருப்பினும், எமது நாட்டைப் போன்று உலகில் எந்தவொரு நாட்டிலும் முதலாம் வருட புதிய மாணவர்களுக்கு இதுபோன்ற பகிடிவதை செய்யப்படுவதில்லை. இது எமது நாடடுக்கே பாரிய வெட்கக்கேடு எனவும் அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

LEAVE A REPLY