நீர் பாதுகாப்பு திட்டம் தொடர்பான விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

0
303

(ஏ.எச்.ஏ. ஹுஸைன்)

தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையின் நீர் பாதுகாப்பு திட்டம் தொடர்பான தொடர் விழிப்புணர்வு நிகழ்வு மட்டக்களப்பு சத்துருக்கொண்டான் சர்வோதய பயிற்சி நிலையத்தில் வெள்ளிக்கிழமை இடம்பெற்றது.

மட்டக்களப்பு மாவட்ட பிராந்திய முகாமையாளர் அலுவலகத்தின் கிராமிய நீர் விநியோகம் மற்றும் சுகாதாரப் பிரிவினால் இது நடத்தப்பட்டது.

சமுதாய அடிப்படை அமைப்புக்களாhல் முகாமைத்துவம் செய்யப்படும் கிராமிய நீர் வழங்கல் திட்டங்களுக்கான நீர் பாதுகாப்புக் குறித்து இங்கு விழிப்புணர்வூட்டப்பட்டது.

இந்நகிழ்வின்போது கிராமிய நீர் வழங்கல் திட்டத்தினை நிலைத்து நிற்கும் நீர் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் அடிப்படையில் முன்கொண்டு செல்ல தேவையான தூய குளோரின் மற்றும் குளோரின் அளவீடு செய்யும் உபகரணங்கள் போன்றன இத்திட்டங்களை முகாமைத்தும் செய்யும் சமூதாய அடிப்படை அமைப்புகளுக்கு வழங்கிவைக்கப்பட்டன.

இந்த நிகழ்வில் யுனிசெப், பிளான் சிறிலங்கா நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள், தேசியநீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட பிராந்திய முகாமையாளர் அலுவலகத்தின் உத்தியோகத்தர்கள், உள்ளுராட்சி மன்றங்கள் மற்றும் பிரதேச செயலகங்களில் கடமையாற்றும் தொழில் நுட்ப உத்தியோகத்தர்கள், சமூக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் சமுதாய அடிப்படை அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் என பலர் கலந்து கொண்டனர்.

LEAVE A REPLY