இடை நிறுத்தப்பட்ட VAT வரி மீண்டும் 15 வீதமாக உயர்வு

0
140

VAT எனப்படும் பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட வரி, மே மாதம் 02 ஆம் திகதி முதல் 15 வீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

முன்னதாக, கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 01ம் திகதி முதல் 15% ஆக அதிகரிக்கப்பட வெட் வரி மறு அறிவித்தல் வரும் வரை இடைநிறுத்தப்பட்டுவதாக உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களத்தின் ஆணையாளர் நாயகம் கல்யாணி தஹநாயக்க ஏப்ரல் 01ம் திகதியன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

அதன்படி மறு அறிவித்தல் வரும் வரை ஏற்கனவே இருந்தது போன்று 11% ஆக பெறுமதி சேர் வரி இருக்கும் என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் இடைநிறுத்தப்பட்டிருந்த வெட் வரி அதிகரிப்பு மீண்டும் மே மாதம் 2ம் திகதி முதல் 15% நடைமுறைக்கு வருமென்று நிதியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இறக்குமதி செய்யப்பட்ட தொலைத்தொடர்பாடல் சேவைகள் மற்றும் அதற்கான உபகரணங்கள், சுகாதார பராமறிப்பு சேவைகள், வீடமைப்புத் திட்டங்கள் தவிர்ந்த தெரிவுசெய்யப்பட்ட ஏனைய பிரிவுகளின் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள், தொலைத்தொடர்பு சேவை வழங்குநர்கள் ஆகியோர் இந்த வரித் திருத்தத்திற்குள் உள்வாங்கப்படவுள்ளனர்.

அண்மையில் பாராளுமன்றில் உரையாற்றிய பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க பெறுமதி சேர் வரியை 15 வீதமாக அதிகரிப்பதாக கூறியிருந்தார்.

LEAVE A REPLY