136 ஆண்­டு­களில் பெப்­ர­வரி மாதத்தில் அதி­க­ளவு வெப்பம்

0
199

அமெ­ரிக்க விண்­வெளி ஆய்வு நிறு­வ­ன­மான நாசாவின் விண்­வெளி ஆய்வு கல்வி நிறு­வனம் கட்டார்ட் இன்ஸ்­டியூட் ஒரு அறிக்கை ஒன்றை வெளி­யிட்­டுள்­ளது.

அதில் கடந்த 136 ஆண்­டு­களை ஒப்­பி­டும்­போது கடந்த மாதம் தான் அதி­க­ளவு வெப்பம் பதி­வா­ன­தாக குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ளது. மேலும், கடந்த ஜன­வரி மாதத்தில் வழக்­கத்­தை­விட 1.14 டிகிரி செல்­சியஸ் வெப்பம் கூடு­த­லாக பதி­வா­ன­தா­கவும், அது பெப்­ர­வரி மாதத்தில் 1.35 டிகிரி செல்­சி­ய­ஸ்ஸாக அதி­க­ரித்­த­தா­கவும் அந்த அறிக்­கையில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

இந்த அள­வா­னது கடந்த 136 ஆண்­டு­களை ஒப்­பிடும் போது, பெப்­ர­வரி மாதத்தில் பதி­வான அதி­க­ளவு வெப்­ப­நிலை என நாசா தெரி­வித்­துள்­ளது.

அது மனி­தர்­களால் வெளி­யான அசுத்த வாயுக்­களால் பரு­வ­நி­லையில் மாற்றம் ஏற்­பட்டு புவியில் வெப்பம் அதி­க­ரித்­த­தா­கவும், எல் நினோ கார­ண­மாக இந்த பரு­வ­நிலை மாறு­பாடு ஏற்­பட்­ட­தா­கவும் கூறப்­ப­டு­கி­றது. 1880ஆம் ஆண்டு முதல் உலக அளவில் வெப்ப நிலை மாற்றம், மழை அளவு உள்­ளிட்­டவை பதிவு செய்­யப்­பட்டு வரு­கி­றது என்­பது குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

LEAVE A REPLY