புதிய வகை ஒக்டோபஸ் இனம் கண்டுபிடிப்பு!

0
242

ஒளிபுகும் வடிவிலான தோற்றத்தை கொண்ட புதிய வகை ஒக்டோபஸ் ஒன்று ஹவாயில் கடலின் அடியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த உயிரினம் கிட்டத்தட்ட ஒரு புதிய வகையைச் சேர்ந்ததாக இருக்கக்கூடும் என ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். நேக்கர் தீவிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 2.5 மைல்கள் தொலைவில் வைத்து, நீரின் அடியில் பயணிக்கும் நீர்மூழ்கி வாகனம் ஒன்று இதனை கண்டுபிடித்துள்ளது.

கரங்கள் இல்லாத ஆக்டோபஸ் கடலின் ஆழத்தில் உள்ளது மிகவும் அரிது என என்.ஓ.ஏ.ஏ எனப்படும் தேசிய கடல் மற்றும் வளிமண்டலவியல் நிறுவனத்தின் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த உயிரினத்திற்கு கேலிச்சித்திரத்தில் வரும் ஆவியின் பெயரான `கஸ்பர்’ (‘Casper’) என்ற பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY