உலகக்கிண்ணத்துக்கான இலங்கை அணி அறிவிப்பு

0
140

இருபதுக்கு 20 உலகக்கிண்ண போட்டிக்கான இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் விபரம் இலங்கை கிரிக்கெட் சபையினால் சற்றுமுன்னர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் நடைப்பெறவுள்ள 6வது இருபதுக்கு 20 உலகக்கிண்ண போட்டிகளுக்கு இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் தலைவராக லசித் மாலிங்கவும் உப தலைவராக என்ஞலோ மெதிவுஸ_ம் தலைமை தாங்கவுள்ளனர்.

அணி விபரம்

லசித் மாலிங்க (தலைவர்)

என்ஞலோ மெதிவுஸ் (உப தலைவர்)

தினேஷ் சந்திமால்

திலகரத்ன டில்ஷான்

நிரோஷன் டிக்வெல்ல

ஷேகான் ஜெயசூரிய

ஷாமர கப்புகேதர

மிலிந்த சிறிவர்த்தன

தசுன் சானக்க

நுவான் குலசேகர

துஸ்மந்த சமீரா

திஸர பெரேரா

சஜித்திர சேனநாயக்க

ரங்கன ஹேரத்

ஜெப்ரி வண்டேர்சி

LEAVE A REPLY