ஏ.ஆர்.ஏ.ஹபீஸ் பதவிக்கு எம்.ஷரீப் தௌபீக் நியமனம்

0
240

முன்னாள் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தேசியப் பட்டியல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஏ.ஆர்.ஏ.ஹபீஸின் பதவிக்கு எம்.ஷரீப் தௌபீக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

LEAVE A REPLY